Albert Einstein - smyšlený dialog s profesorem v mládí

Napsal Radethe.blogerka.cz (») 6. 11. 2010 v kategorii Osobnosti, přečteno: 2779×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinebertik1.jpg

Velmi zajímavá ukázka z nějakého filmu, ačkoli bohužel fiktivní. Ukázka zachycuje mladého Alberta při diskuzi se svým profesorem. Pokusila jsem se to přeložit do angličtiny, kterou ale moc nevládnu, takže případné chyby mi, prosím, odpusťte. (Ukázka je z YouTubka: http://www.youtube.com/watch?v=HvhGeNzdRZA&feature=related)

Professor is talking to his students: "I'll prove you if God exist then he is evil. Did God create everything that exists? If God created everything, then he created the evil. Which means God is evil." ("Dokáži vám, že pokud Bůh existuje, je zlý. Vytvořil všechno, co existuje? Jestli je tomu tak, potom vytvořil i zlo. To znamená, že Bůh je zlý.")

Albert: "Excuse me,  professor. Does cold exist?" ("Promiňte, pane profesore. Existuje zima?")

Professor: "What kind of question is this? Of course it exists. Have you never been cold?" ("Co je to za otázku? Samozřejmě že ano. Copak ti nikdy nebyla zima?")

Albert: "In fact sir, cold does not exist. According to the laws of physics, what we consider cold is in reality the absence of heat. Professor, does darkness exist?" ("Doopravdy, pane, zima neexistuje. Podle zákonů fyziky je to, co považujeme za zimu, ve skutečnosti nepřítomnost tepla. Pane profesore, existuje tma?")

Professor: "Of course it does." ("Ovšem že ano.")

Albert: "You are wrong sir, darkness does not exist either. Darkness is in reality the absence of light. Light we can study, but not darkness. Evil does not exist. It is just like darkness and cold. God did not create evil. Evil is the result of what happens when man does not have God's love present in his heart." ("Mýlíte se, pane, ani tma neexistuje. Tma je ve skutečnosti nepřítomnost světla. Světlo studovat můžeme, ale tmu ne. Zlo je výsledkem toho, co se odehraje, když člověk nemá dar boží lásky ve svém srdci.")

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentování tohoto článku je vypnuto.